Sprawdzamy pojazd przed podróżą

Korzystając z pojazdu oferowanego w usłudze wynajem autokarów przed wyruszeniem w dalszą lub bliższą trasę warto na pewno sprawdzić stan dokumentacji określającej dopuszczenie autobusu do jazdy. Oprócz sprawdzenie dokumentacji potwierdzającej aktualny stan techniczny autokaru bardzo ważne jest także sprawdzenie wszystkich niezbędnych elementów wyposażenia autobusu. Do elementów tych zaliczana jest na pewno apteczka, gaśnica oraz trójkąt. Niesamowicie ważną kwestia jest również sprawdzenie stan trzeźwości kierowcy prowadzącego wynajmowany przez nas pojazd. W celu uniknięcia późniejszych niedomówień warto także odpowiednio wcześnie zgłaszać fakt jakiegoś zepsutego krzesła lub zerwania zasłony okiennej czy też innego rodzaju usterki. Nie zgłoszenie tego stanu rzeczy przyczynia się zazwyczaj do tego, że po zakończonej podroży organizator wycieczki zostaje obciążony dodatkowymi kosztami, które z kolei będą rozłożone na wszystkich uczestników podróży. Jest to, zatem jedno z ważniejszych zagadnień, o którym powinniśmy pamiętać przed wyjazdem.